torsdag 12 juli 2012

Jag läser Montaigne och det går halvbra

Varför inte nämna Montaignes essäer i det första blogginlägget? Ger en viss tyngd. Jag köpte de tre delarna för evigheter sedan men först nu har jag börjat läsa. När jag twittrade om det fick jag veta att en nyöversättning är i faggorna så nu lutar det åt att jag läser de två nästkommande delarna först när den kommit ut.
Utan att jag minns det har jag klistrat in ett tidningsurklipp i den första boken och det beskriver bra vad som ofta tilltalar mig i en bok; att jag får något redan anat bekräftat. Kommer säkert att återkomma till detta, samt till vad jag tycker om essäerna förstås.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Design by BlogSpotDesign | Ngetik Dot Com